• 1
  • 2

                               

Druhny i Druhowie!  11 lutego odszedł na wieczną wartę podharcmistrz Stanisław Augustyniak.

Druh Stanisław urodził się w 1921 roku. W 1935 r. wstąpił do 3 Drużyny Skautów im. Zawiszy Czarnego, pełniąc    w niej funkcję zastępowego w latach 1938-39. Przebywając w czasie II wojny światowej na terenie Generalnej Guberni wstąpił w szeregi Armii Krajowej, pełniąc konspiracyjną służbę do roku 1944. Wówczas wstąpił w szeregi II Armii Wojska Polskiego, z której został oddelegowany do rodzinnego Ostrowa Wielkopolskiego do pracy na kolei.

W 1946 roku wznowił harcerską służbę w 1 Drużynie Skautów im. Tadeusza Kościuszki, działając w niej do rozwiązania ZHP w roku 1946. Po reaktywacji Związku Harcerstwa Polskiego zaangażował się w pracę na szczeblu hufca, a od roku 1973 do ostatnich swoich dni był członkiem Komisji Historycznej Hufca.

Zobowiązanie Instruktorskie złożył w roku 1994, wstępując do Kręgu Instruktorskiego im. Szarych Szeregów. W roku 2014 rozkazem komendanta hufca otrzymał stopień podharcmistrza.

Należał do nielicznego grona ludzi stanowiących skarbnicę wiedzy o dziejach harcerstwa i świadków historii XX wieku. Swoją wiedzą i doświadczeniami chętnie dzielił się z młodszym pokoleniem.

Za działalność harcerską, wojskową i społeczną uhonorowany został licznymi wyróżnieniami i odznaczeniami m.in.: Srebrnym Krzyżem „Za zasługi dla ZHP   z Rozetą-Mieczami", Krzyżem Armii Krajowej , Medalem Wojska Polskiego, Odznaką honorową Weterana Walk o Niepodległość, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem „Za zasługi dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego”, Odznaką Honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”, Medalem „Pro Memoria".

Pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle skromny i wielki patriota.

W związku ze śmiercią podharcmistrza Stanisława Augustyniaka ogłaszam żałobę w Hufcu Ostrów Wielkopolski na okres 1 miesiąca.

Cześć Jego Pamięci!!!

Czuwaj!

/-/ hm. Jerzy Hnatyk

 

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51