• 1
  • 2

Druhny i Druhowie! 16 lutego odszedł na wieczną wartę harcmistrz Jacek Skiba.

Druh Jacek Skiba urodził się 28 grudnia 1941 roku. Działalność harcerską rozpoczął dopiero w reaktywowanym po 1956 roku Związku Harcerstwa Polskiego.

Lata 60-te i 70-te były okresem Jego największej aktywności harcerskiej na szczeblu ostrowskiego hufca i ówczesnej Chorągwi Kaliskiej. W roku 1967 Zjazd Hufca powierzył mu funkcję komendanta hufca, którą pełnił do roku 1969. W kolejnych latach pełnił szereg funkcji w tym m.in. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W latach 1990-2007 jako dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego wspierał działania harcerskie na terenie szkoły, ściśle współpracując z komendą hufca, przy organizacji Turnieju Gier i Zabaw Drużyn Nieprzetartego Szlaku, czy też goszcząc w murach ostrowskiej Alma Mater kolejne Zjazdy Hufca.

Chętnie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc w spotkaniach organizowanych przez hufcową Komisję Historyczną, czy też Noworocznych Spotkaniach Instruktorskich. Współuczestniczył w opracowaniu „Kalendarium 100-lecia Ostrowskiego Harcerstwa” dostarczając informacji dotyczących drużyn gimnazjalnych.

Był członkiem zarządu i współzałożycielem Ostrowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku. Czynnie działał w Stowarzyszeniu Najstarszych Szkół w Polsce. Za swoją działalność harcerską, wychowawczą i społeczną był wielokrotnie wyróżniany przez władze harcerskie i państwowe.

Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek Wielkiej Kultury.

W związku ze śmiercią harcmistrza Jacka Skiby ogłaszam żałobę w Hufcu Ostrów Wielkopolski na okres 1 miesiąca.

Cześć Jego Pamięci!!! 

Czuwaj!

                                                                       /-/ Jerzy Hnatyk

 

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51