• 1
  • 2

DANE DO FAKTURY

ZHP Chorągiew Wlkp. – Hufiec Ostrów Wlkp.

ul. Św. Marcin 80/82 ,   61-809 Poznań

NIP 778-14-40-251

 

ADRES KORESPONDENCYJNY

Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski

ul. Staszica 1,  63-400  Ostrów Wlkp.

 

KONTO HUFCA

Bank Zachodni WBK S.A. o/ Ostrów Wlkp.

63  1090  1160  0000  0000  1600  9491

 

KRS 0000266321

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,

Santander Bank Polska S.A.

63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51