• 1
  • 2


Misja Zto projekt adresowany do  wszystkich zastępów
harcerskich i starszoharcerskich
Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski.
Zapraszamy Was do wspólnego budowania wyjątkowych zespołów poprzez udział w kilkumiesięcznej misji przygotowującej do  XV Turnieju Zastępów.

 


       

Może dziwić to, że nie będziemy prosić o wykonywanie zadań dotyczących historii harcerstwa, pionierki czy symboliki. Wszakże nie to jest naszym celem. Zależy nam przede wszystkim na inwestycji w Wasze zastępy, które rozumiemy jako tworzące się i dynamicznie rozwijające zespoły. Żeby zaś zastęp mógł się nazywać zastępem przez duże Z powinien osiągnąć kilka cech i umiejętności, sprawiających, że pomysły zamieniają się w dobre plany, te w działania, które to przekuwa się w sukcesy.

W roku 2013- 2014 w ramach drugiej edycji Misji Z zapraszamy Was do tematycznej podróży przez wieki. Każda misja będzie wyprawą w fascynujący świat kolejnej epoki historycznej, w której zmierzycie się z wyzwaniami umacniającymi Wasze zastępy i rozwijającymi Wasze umiejętności.

Udział w „Misji Z” będzie nie tylko świetną przygodą i sposobem na zwycięstwo w Turnieju Zastępów, ale przede wszystkim ciekawym składnikiem dobrego programu pracy zastępu w procesie budowania „wielkiego systemu małych grup”.

 

REGULAMIN PROJEKTU „Misja Z

edycja druga „Wehikuł czasu”


Organizator

1.      Organizatorem projektu jest Komenda Hufca ZHP w Ostrowie Wielkopolskim, Namiestnictwo Harcerskie oraz Namiestnictwo Starszoharcerskie ostrowskiego hufca.
 

2.      Sztab projektu stanowią:

  •      2 instruktorów będących przedstawicielami Komendy Hufca,
  •      Namiestnik Harcerski ostrowskiego hufca
  •      Namiestnik Starszoharcerski ostrowskiego hufca
  •    Sztab jest odpowiedzialny za sprawy organizacyjne
    i merytoryczne związane z realizacją projektu.
     

Realizacja zadań

3.      Pierwszego dnia każdego miesiąca na podstronie Misji Z na stronie Hufca Ostrów Wielkopolski pojawiać się będzie treść aktualnego zadania.

4.      Na wykonanie każdego zadania uczestnicy mają czas do ostatniego dnia danego miesiąca.

5.      Ocenie podlegać będzie wysłany w wyznaczonym terminie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. raport z wykonania zadania w formie pliku pdf. Raport zawierać musi nazwę zastępu, pełną nazwę drużyny, opis słowny wykonania zadania oraz zdjęcia dokumentujące pracę całego zastępu.

6.     Przesyłając raport na adres e-mail misji z uczestnicy wyrażają zgodę na publikację w celach promocyjnych treści oraz załączonych zdjęć na stronie Hufca Ostrów Wielkopolski.

 
Zasady klasyfikacji

7.      Za wykonane zadanie, z którego raport zostanie wysłany w terminie, zastęp może otrzymać od 1 do 20 punktów. Za przesłanie raportu po wyznaczonym terminie zastęp może otrzymać od 1 do 10 punktów.

8.      Oceny raportów z wykonania zadań dokonywać będzie sztab Misji Z uwzględniając umieszczenie w nim wszystkich elementów, treść merytoryczną i poziom wykonania zadania, a nie formę graficzną raportu.

9.      Do 10 dnia każdego miesiąca sztab opublikuje na podstronie Misji Z na stronie Hufca aktualną tabelę tabelę sporządzoną na podstawie zdobytych punktów. Tabela nie będzie zawierała ilości zdobytych punktów, a jedynie miejsca zajmowane przez poszczególne zastępy.

10.Punkty zdobyte w ramach projektu Misja Z stanowić będą 50% punktacji XV Turnieju Zastępów.

Postanowienia końcowe

11.Udział w „Misji Z” nie jest równoznaczny z udziałem w Turnieju Zastępów. Organizator zastrzega sobie prawo do zakwalifikowania do udziału w Turnieju Zastępów najwyżej sklasyfikowanych zastępów.

12.Sztab zastrzega sobie prawo do przyznawania dodatkowych punktów zastępom za ich wyjątkowo aktywną i samodzielną działalność.

13.Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Sztabu.

 

 

 

1 % dla Hufca Ostrów
w 2013 roku:

7.864,39 zł

 

2012 r. - 6.570,90 zł
2011 r. - 6.636,90 zł
2010 r. - 9.767,00 zł
2009 r. - 7.210,20 zł
2008 r. - 3.136,70 zł
2007 r. - 2.938,25 zł
2006 r. - 3.437,30 zł
2005 r. - 2.408,47 zł
2004 r. - 1.882,56 zł

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,
NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51