• 1
  • 2

Spotkanie Noworoczne Hej kolęda, kolęda, hej kolędy to czas.

Słowa piosenki-kolędy, której fragment refrenu został przytoczony, już zawsze będą kojarzyły się z tegorocznym Noworocznym Spotkaniem Instruktorskim Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski, które odbyło się 14.01.2012 w restauracji "Żak", w SP-11, ul.Batorego 2. Instruktorzy i funkcyjni spotkali się by podsumować miniony rok 2011 i porozmawiać o planach na nowy 2012. Działo się dużo, a będzie jeszcze więcej. Przybyłych na spotkanie przedstawicieli różnych szczepów: "Szuwary", "Wigry", "Jedynaczka", "Jedenastka", Nieprzetartego Szlaku, Kręgu Instruktorskiego im.Szarych Szeregów, HKS "Grot", drużyn działających samodzielnie w różnych środowiskach, zaproszonych gości powitał druh komendant hm.Dariusz Ptasznik i oddał głos gospodarzom - komendantce Szczepu Drużyn "Jedenastka" hm.J.Szlachcie. W programie spotkania nie zabrakło jasełek pt."Wigilia", wykonanych przez druhny i druhów ze 131LDH "Desant" i 31 DSH "DesKOT". Występy druhenki Julii Banasiak ze 131LDH "Desant" zachęciły wszystkich do wspólnego kolędowania. Zebrani mogli obejrzeć kroniki oraz prezentacje multimedialne, dotyczące rocznej służby w drużynach, szczepach, kręgach i środowiskach, przygotowane według własnych pomysłów. Fragment spotkania został poświęcony omówieniu przygotowań do Zlotu Jubileuszowego Chorągwi Wielkopolskiej. Był czas na wystąpienie gości, karaoke harcerskie, wręczenie dyplomów, pucharów i nagród za udział w Mistrzostwach Strzeleckich Hufca ZHP Ostrów Wlkp, oraz przekazanie granatowego sznura przez drużynowego 13TDW "Kot-y" phm. Tomasza Szlachtę Wojtkowi Maciejewskiemu. Oczywiście był też poczęstunek "wigilijny" i "słodki". Spotkanie zakończył krąg. Rozmowy w grupach i dyskusje przeciągnęły się jednak poza wyznaczony czas spotkania.

Betlejemskie Światełko Pokoju 16 grudnia 2011 o godzinie 16 30 ostrowski hufiec harcerzy organizuje przedsięwzięcie związane z przekazaniem społeczności miasta Ostrowa Wlkp. Światła Pokoju aż z Betlejem. BŚP- to tradycyjna akcja organizowana przez skautów austriackich. Światełko zapalone w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem niesione jest przez nich od kraju do kraju i przekazywane do kościołów, rodzin, urzędów, szkół, szpitali jako znak dobra, nadziei miłości. BŚP jest jednym z symboli widocznym na stole wigilijnym, ale również jednoczy ludzi. W tym roku program imprezy był bogaty w wiele ciekawostek, które w większym lub mniejszym zakresie udało się zrealizować. Jak zwykle trzeba było uwzględnić kaprysy pogody. Właśnie z jej powodu oficjale rozpoczęcie, przekazanie światełka władzom i dyrektorom szkół odbyło się w ratuszu. Uczestniczący w przekazaniu stanęli w szyku apelowym. Przybyłych powitał komendant Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski hm. D. Potasznik. Panu Prezydentowi, Panu Staroście i pozostałym gościom, harcerze przekazali okolicznościowe znicze BŚP, które w 2011 roku wzbogaciła myśl: "Światło, które prowadzi" Nie zabrakło też życzeń, i pamiątkowych zdjęć. O godzinie 16.45 rozpoczął się happening. W 4 narożnikach rynku stanęły stoiska ze światełkami. Przechodniom harcerze przekazywali znicze z BŚP, częstowali piernikami, wręczali kartki z życzeniami. Przy choince każde środowisko harcerskie śpiewało kolędy. Betlejemskie Światełko Pokoju Teksty kolęd udostępniano sobie wzajemnie aby wszyscy śpiewali. Wykonany został łańcuch marzeń i umieszczony na choince. Odtańczono taniec Tunak i taniec belgijski. Wymieniono między środowiskami harcerskimi karteczki z życzeniami świątecznymi. O godz 18.00 odbyła się Msza św. W kościele przy Parafii NMP ul Królowej Jadwigi. Zapowiedź imprezy miała miejsce w lokalnych środkach masowego przekazu a do szkół rozniesiono plakaty. Jedna osoba z każdego środowiska harcerskiego wchodziła w skład sztabu BŚP, którym pokierował druh phm J. Ruch. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyjść zabrać BŚP z rąk harcerzy do swoich domów. Dało się zaobserwować zjawisko pewnego niedowierzania ,że mogą coś wziąć za darmo, poczęstować się czymś słodkim a na kartki z życzeniami reagowano tak ze dziękuję za reklamę, nie interesuje ich , ale to już wina realiów współczesnej rzeczywistości.

 

Kolejna wizyta komendy Zlotu Jubileuszowego 100-lecia Harcerstwa Wielkopolskiego miała miejsce 8 maja. Tym razem głównym punktem programu było spotkanie z prezydentem Jarosławem Urbaniakiem. Pośród wielu omawianych tematów ustalono szczegóły głównych punktów programu Zlotu koncentrując się na kwestiach logistycznych i organizacyjnych związanych z festynem "Harcerze - Ostrowianom" zaplanowanym na niedzielę 12 sierpnia. Uroczystości tego dnia rozpoczną się uroczystym apelem uczestników Zlotu na ostrowskim Rynku, następnie harcerze przemaszerują do Parku 3 Maja, gdzie nastąpi odsłonięcie kamienia-pomnika upamiętniającego 100 lat harcerstwa, zaś na godzinę 13:00 planowana jest uroczysta msza święta w Konkatedrze transmitowana przez TVP Polonia. Po mszy uczestnicy przemieszczą się do Parku Miejskiego gdzie rozpocznie się festyn - wśród szeregu atrakcji przewidziano grochówkę z kuchni polowej, występy zespołów harcerskich, loty balonem oraz szereg innych atrakcji. Sam Zlot trwał będzie aż do środy 15 sierpnia na terenie lotniska w Michałkowie. Na terenie miasteczka zlotowego zaplanowano m.in. koncerty zespołów "Muchy" oraz "Cisza Jak Ta". Jak wyjawił komendant Zlotu - harcmistrz Krzysztof Stankowski trwają zaawansowane rozmowy z poznańskim ośrodkiem Telewizji Polskiej na temat filmu dokumentalnego prezentującego Zlot i uroczystości 100-lecia. Poznańską delegację ze strony ostrowskiego hufca podejmowali komendant hufca harcmistrz Dariusz Potasznik oraz harcmistrz Zbysław Jeżewski.

 

1 % dla Hufca Ostrów
w 2013 roku:

7.864,39 zł

 

2012 r. - 6.570,90 zł
2011 r. - 6.636,90 zł
2010 r. - 9.767,00 zł
2009 r. - 7.210,20 zł
2008 r. - 3.136,70 zł
2007 r. - 2.938,25 zł
2006 r. - 3.437,30 zł
2005 r. - 2.408,47 zł
2004 r. - 1.882,56 zł

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,

NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska - Hufiec Ostrów Wlkp.
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51