• 1
  • 2

Z okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych w Ostrowie został zorganizowany bieg. Uczestnicy mieli do przebiegnięcia 1963 metry. Po południu odbyła się msza święta, przemarsz ulicami miasta i złożenie kwiatów oraz zniczy. Dodatkowo zorganizowana została lekcja historii na rynku, prelekcja "Życie codzienne więźniów politycznych w Polsce w latach 1945-1950" oraz koncert. Z naszego hufca w biegu wzięły udział 4 osoby - Karolina Zmyślona, Paulina Wasielewska, Konrad Grzelak oraz Jerzy Hnatyk. 

(Foto: Paweł Hnatyk)

28 lutego 2015 r. odbyły się warsztaty "Skrzynka narzędzi namiestnika #2" zorganizowane przez Szkołę Instruktorską Chorągwi Wielkopolskiej ZHP "Szkoła Wodzów", podczas których uczestnicy doskonalili swój warsztat namiestniczy. Omówione zostały istotne tematy, z jakimi musi się zmagać namiestnik, tj: cele namiestnictwa, jak zrobić dobrą zbiórkę namiestnictwa, formy pracy, współzawodnictwo drużyn prowadzone przez namiestników, skuteczna komunikacja oraz twórcze rozwiązywanie problemów metodą sześciu myślowych kapeluszy.

Wśród uczestników były dwie osoby z naszego ostrowskiego hufca:
pwd. Małgorzata Hnatyk (namiestnik zuchowy) oraz hm. Jerzy Hnatyk (namiestnik harcerski).

(Kliknij na zdjęcie, aby dowiedzieć się, jak przekazać 1% ostrowskim harcerzom) 


Związek Harcerstwa Polskiego ma na celu kształtowanie postaw i charakterów dzieci i młodzieży. Odbywa się to zgodnie z harcerskimi wartościami, które zawarte są w Obietnicy i Prawie Zucha, jak i w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. 

 

Wartości

Braterstwo, patriotyzm, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój – wartości te są fundamentem tworzonej od lat kultury i tradycji naszej organizacji.

 

Co osiągamy?

Tradycyjne wartości kształtują styl życia członków ruchu harcerskiego, przy czym każdemu z nich pozwalają na wypracowanie indywidualnej ścieżki własnego rozwoju.

 

Spójrzmy na to inaczej:

Związek Harcerstwa Polskiego to największa organizacja wychowawcza w Polsce. Drużynowi ZHP przepracowują społecznie łącznie 8 mln godzin w ciągu roku. 

W ciągu roku organizujemy ponad 18 tys. form kształceniowych. Gdyby jedna osoba chciała wziąć udział we wszystkich, musiałaby przeznaczyć na to 2 lata.

Corocznie w obozach harcerskich bierze udział ponad 70 000 osób.

Dzień Myśli Braterskiej to święto przyjaźni obchodzone przez harcerzy i skautów na całym świecie w rocznicę urodzin twórcy skautingu Roberta Baden-Powella. W tym roku po raz pierwszy Prezydent Bronisław Komorowski spotkał się z harcerzami z okazji Dnia Myśli Braterskiej. W spotkaniu brali udział przedstawiciele ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Harcerskiego i Skautów Europy. Jednym z uczestników spotkania z Prezydentem był nowy harcmistrz naszego hufca - dh. Jerzy Hnatyk. Uroczystość w Pałacu Prezydenckim poprzedziło spotkanie w gronie instruktorskim związane z ogólnopolską dyskusją na temat Prawa Harcerskiego i harcerskiego programu wychowawczego.

 

1 % dla Hufca Ostrów
w 2013 roku:

7.864,39 zł

 

2012 r. - 6.570,90 zł
2011 r. - 6.636,90 zł
2010 r. - 9.767,00 zł
2009 r. - 7.210,20 zł
2008 r. - 3.136,70 zł
2007 r. - 2.938,25 zł
2006 r. - 3.437,30 zł
2005 r. - 2.408,47 zł
2004 r. - 1.882,56 zł

Partnerzy 

World Scout Jamboree

Kontakt

Komenda Hufca ZHP Ostrów Wielkopolski
ul. Staszica 1, 63-400 Ostrów Wielkopolski, Polska
tel. +48 62 736-55-84,
NIP: 778-14-40-251,
BZ WBK 63 1090 1160 0000 0000 1600 9491

Dane do faktury :
ZHP Chorągiew Wielkopolska
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
NIP 778-144-02-51